Advertisement

บทความ

March 2, 2016

*+ชมแสงอาทิตย์ลอด 15 ช่องประตู ปราสาทหินพนมรุ้ง 6-8 มี.ค.+*

ปราสาทหินพนมรุ้ง1

     ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมความมหัศจรรย์ ! ของปรากฏการณ์แสงอาทิตย์ลอด 15 ช่องประตู ปราสาทหินพนมรุ้ง ในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2559 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกที่สามารถชมได้จากบริเวณด้านหน้าปราสาทหินพนมรุ้งพอดี
1 ปีชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ส่องแสงลอดประตูทั้ง 15 บาน
ณ เขาพนมรุ้ง ได้ถึง 4 ครั้ง

ปราสาทหินพนมรุ้ง3

     สำหรับการชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ส่องแสงลอดประตูทั้ง 15 บาน ณ เขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถชมได้ทั้งหมด 4 ช่วงใน 1 ปี โดยในปี 2559 สามารถเริ่มต้นชมพระอาทิตย์ตกในวันที่ 6-8 มีนาคม และวันที่ 6-8 ตุลาคม ของทุกปี จุดที่ดูคือด้านหน้าปราสาทหินพนมรุ้ง และหากจะดูพระอาทิตย์ขึ้นต้องช่วงในวันที่ 3-5 เมษายน และวันที่ 8-10 กันยายน จุดที่ดูคือด้านหลังปราสาทหินพนมรุ้ง โดยทางจังหวัดบุรีรัมย์จะจัดเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใน “งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2559” ในระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559 ที่มีขบวนแห่ช่วงกลางวันและกลางคืน มีการแสดงแสงสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
ปราสาทหินพนมรุ้ง2
     อนึ่งสำหรับการชมแสงพระอาทิตย์ผ่าน 15 บานประตูในปราสาทหินพนมรุ้งได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศของแต่ละวันด้วย ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ โทรศัพท์ 0 4451 4447-8, ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4466 6501, ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4466 6531 หรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โทรศัพท์ 0 4466 6251

ขอบคุณข้อมูลจาก -/\-
travel.kapook.com

More articles by »
Written by: Admin
Tags:

About the Author

Admin

 
 

 
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c9

*+8 หนังสือพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น่าสะสม+*

นอกจากที่ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญกับบ้านเมืองเพื่อปวงชนชาวไทยแล้ว พระ...
by Admin
0

 
 
jigmepeple1

*+เผยเหตุผล ที่ชาวภูฏาน ทรงรักและเทิดทูน พ่อหลวงของชาวไทย+*

เผยความประทับใจจากผู้ใช้เฟสบุคชื่อ Kukiat Khamkhaw ได้บอกเล่าเรื่องราวแสนน่าภูมิใจ ในอง...
by Admin
0

 
 
14701014

*+เบื้องหลังสีหบัญชร “พ่อหลวง” ทรุดพระวรกายพิงพระเก้าอี้+*

อ่านแล้วน้ำตาไหล ! เผย เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เบื้องหลังสีหบัญชร “พ่อหลวง” ทร...
by Admin
0

 

 
cvbjc1

*+’อยากรู้เหมือนกัน’ คำสอนของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9+*

‘อยากรู้เหมือนกัน’ เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระชนมา...
by Admin
0

 
 
640

*+เลื่อนเปิดให้เข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ เป็น 29 ต.ค.นี้+*

สำนักพระราชวังเลื่อนเปิดให้เข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ เป็น 29 ต.ค.นี้ สำนักพระรา...
by Admin
0

 
0 CommentsLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)